TopDentysta.pl

Wybierz cel wizyty

Polityka prywatności

I. Polityka prywatności

1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy: www.topdentysta.pl www.topdentysta.com.pl (dalej: „Serwis”).

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Portalu jest Natalia Galle, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MED WEB Natalia Galle, NIP: 5080006236, REGON: 384650499, z siedzibą przy ul. Długosza 10, 98-331 Nowa Brzeźnica: biuro@topdentysta.pl. (dalej: „Administrator”).

2. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są to:

a) dane, które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym,
b) dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.

3. Administrator przetwarza dane osobowe:

a) niezbędne w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do czasu wygaśnięcia umowy (dane te mogą być przetwarzane również po jej wygaśnięciu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń)

b) związane ze stanem zdrowia Użytkownika na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, do czasu wygaśnięcia umowy (dane te mogą być przetwarzane również po jej wygaśnięciu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń).

c) Użytkownika oraz podmiotu, dla którego Użytkownik dokonał rezerwacji wizyty za pośrednictwem Serwisu, niezbędne w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu wygaśnięcia umowy (dane te mogą być przetwarzane również po jej wygaśnięciu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń) .

d) Użytkownika, które podał podczas rezerwacji wizyty i/lub usługi za pośrednictwem Serwisu, a które zostaną przekazane Kontrahentowi. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne dla Kontrahenta, Specjalisty oraz dla innych osób zatrudnionych przez niego lub współpracujących z Nim, tj. w szczególności pielęgniarek, recepcjonistek, pomocy medycznej. Serwis nie kontroluje ani nie odpowiada za sposób w jaki ww. podmioty wykorzystują udostępnione im przez Serwis dane osobowe Użytkowników.

e) w celach marketingowych dotyczących produktów i usług na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika:

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji w/w umowy, co oznacza, że niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na jego podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

10. Możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi za pośrednictwem administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

11. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj się z na adres biuro@topdentysta.pl


II. Polityka plików cookies

1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej.

2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego.

3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy pliki sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a) autoryzacyjne - służące do długotrwałej autoryzacji;
b) dotyczące zgód - potwierdzające zgody na wykorzystywanie mechanizmu przechowywania i korzystania z ciasteczek w Twojej przeglądarce
c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
d) reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
e) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących portalu internetowego

5. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach samych przeglądarek w tym między innymi:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
d) Opera.

6. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.